La CUP Olot vol facilitar el pagament dels casals d'estiu municipals

La CUP Olot ha presentat una moció al Ple de l'Ajuntament perquè s'ofereixi la possibilitat de fraccionar la quota d'inscripció als casals d'estiu municipals, per facilitar-ne l'accés a tohtom.

La llargada de les vacances d’estiu implica un elevat cost econòmic per a aquelles famílies que volen inscriure als seus fills i filles a activitats de lleure educatiu. En molts casos, a aquest import cal sumar-hi el cost del menjador. Una factura que ronda els 500€ per a aquells casos en què se n'ha de fer ús tot l'estiu.

La CUP proposa que s'incorpori tan aviat com sigui tècnicament possible (no més enllà del 2025) l’opció de pagament fraccionat per a tothom qui ho demani, en quotes que poden anar dels 2 als 6 pagaments, en funció del que sol·liciti cada família.

A més, demana que es garanteixi que aquest fraccionament no comportarà costos financers per a les persones interessades, ni en forma d’interessos de demora ni amb aportació de garanties o avals bancaris.

Finalment, la CUP insta a l'Ajuntament a establir canals de tramitació telemàtica que permetin gestionar en línia i de manera àgil el fraccionament i consultar en qualsevol moment les quotes abonades i les quotes pendents.