• 10 eixos del programa electoral

   

  1. Municipalitzacions i fiscalitat justa

  • Realitzarem els tràmits per recuperar la gestió directa dels serveis essencials perquè responguin a l’interès públic (i no al benefici privat d’uns pocs), mantenint els llocs de feina i millorant-ne les condicions de treball.
  • Implementarem la tarifació social progressiva: els impostos, taxes i preus públics aniran en funció del patrimoni, renda i membres de la unitat familiar.
  • Aplicarem un recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits dels bancs i fons voltor.
  • Municipalitzarem serveis per guanyar sobirania i deixar de dependre de l’oligopoli de l’Ibex35.

  2. Aprofundiment democràtic, bon govern i veïnatge

  • Recuperarem els pressupostos participatius i activarem la taula de barris per crear espais de diàleg, de debat, de decisió i consens.
  • Dotarem de més personal el programa de veïnatge i convivència.
  • Garantirem que el web i les xarxes de l’Ajuntament són una eina de transparència i informació, i no un portal de propaganda de l’equip de govern.
  • Crearem el Consell de la Gent Gran d’Olot.
  • Incorporarem la figura de l’acompanyant digital per a la gent gran.

  3. Mirades feministes i antiracistes

  • Reforçarem el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD), el Servei d’Atenció Integral (SAI) i crearem l’Oficina per la No Discriminació.
  • Millorarem els mecanismes de denúncia de l’Ajuntament.
  • Realitzarem formacions i accions contra els abusos sexuals a menors.
  • Fomentarem que les escoles implementin programes d’educació sexual basats en el consentiment i el respecte.
  • Vetllarem perquè la composició de totes les entitats sigui un reflex de la societat.
  • Revisarem el nomenclàtor.

  4. Justícia i cohesió social

  • Crearem l’Oficina per la No Discriminació per garantir els drets per a totes les persones, independentment de la seva condició social, gènere, orientació sexual, color de pell o edat.
  • Elaborarem un informe d’interculturalitat que inclogui indicadors objectius sobre distribució geogràfica, hàbits de lleure, educació, etc.
  • Augmentarem els cursos de llengua catalana i la potenciarem com a element de cohesió social.

  5. Ocupació i dinamització de l'economia

  • Implementarem criteris d’Economia Social i Solidària en la contractació laboral del consistori i entitats dependents.
  • Crearem un servei d’assessorament jurídic sobre abusos i vulneracions de drets laborals.
  • Desenvoluparem plans de formació per a la gent que treballa en àrees que poden ser afectades per la intel·ligència artificial.
  • Impulsarem un centre d’empreses a Olot per retenir talent i facilitar la creació de PIMES.
  • Treballarem per mantenir un endeutament baix i aplicarem criteris ètics en la gestió dels recursos públics municipals.
  • Acabarem amb la política de subvencions a dit.

  6. Habitatge digne i urbanisme

  • Dotarem de més personal i recursos l’Oficina d’Habitatge, per tal que sigui l’oficina de referència de tota la població a l’hora de buscar o llogar un habitatge.
  • Impulsarem accions per aturar l’augment del preu dels lloguers.
  • Ajudarem les persones joves que es vulguin independitzar.
  • Redactarem un nou Pla d’Habitatge.
  • Declararem àrea d’interès prioritari tot l’àmbit d’actuació del PIAM del Nucli Antic.
  • Establirem quotes màximes d’habitatges d’ús turístic a cada barri.
  • Impulsarem l’urbanisme feminista i desenvoluparem el model de ciutat termoregulada.

  7. Educació i cultura

  • Dinamitzarem el Consell Escolar Municipal per traçar estratègies conjuntes a totes les escoles i instituts i fomentarem la seva cooperació i intercanvi d'experiències.
  • Garantirem l'accés de totes les famílies a l'escola bressol.
  • Impulsarem la gestió públic-comunitària dels menjadors escolars i la creació de la Taula d'entitats d'educació en el lleure.
  • Crearem més recursos formatius i educatius públics per a joves que han quedat fora del sistema educatiu reglat.

  8. Promoció de la salut i l'esport

  • Crearem la taula d’entitats i associacions esportives.
  • Garantirem un bon manteniment dels parcs infantils i les pistes esportives.
  • Destinarem personal per tal que totes les escoles puguin implementar projectes de patis oberts.
  • Garantirem que cap persona es quedi sense fer esport o activitat física per causes econòmiques.
  • Crearem el programa Olot Amb Tu, per acompanyar les persones que estiguin soles.
  • Reforçarem els recursos per la salut mental.

  9. Ecologisme i territori

  • Realitzarem una gran plantada d’arbres cada any per adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic.
  • Crearem un viver municipal d’arbres.
  • Ampliarem el nombre d’horts urbans.
  • Iniciarem la recuperació dels Aiguamolls de la Moixina.
  • Realitzarem una auditoria pública de la xarxa d’abastiment d’aigua.
  • Ampliarem la xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials.
  • Impulsarem la rehabilitació d’edificis públics i antics per l’estalvi energètic, posarem plaques fotovoltaiques als teulats públics i fomentarem les comunitats energètiques.
  • Adherirem Olot a les Associacions de Municipis i Entitats per l’Aigua i l’Energia Públiques (l’AMAP i l’AMEP).

  10. Mobilitat

  • Impulsarem la redacció del Pla de Mobilitat Comarcal amb la participació de les entitats implicades.
  • Aplicarem mesures per reduir el trànsit de camions d’alt tonatge a l’Avinguda Sant Jordi.
  • Crearem bicicarrils segregats a les principals artèries de la ciutat.
  • Ampliarem voreres i zones de vianants.
  • Redactarem un Pla de supressió de barreres arquitectòniques.
  • Pacificarem els entorns escolars.
  • Impulsarem la creació del Consorci del Transport de la Garrotxa i modernitzarem el TPO.


 • Vols conèixer el programa electoral complet per aquest 2023?

  Subscriu-te i te l'enviarem per correu!