La CUP Olot proposa la creació d’un Consell de la gent gran i un Consell de joves

Actualment a Olot ja existeix el Consell dels d’Infants, un espai per escoltar, conèixer necessitats, treballar propostes referents a les més petites de la ciutat. Des de la CUP es vol potenciar, no només tenint més en compte aquest espai, sinó que vol crear dos consells més: el de joves i el de la gent gran.

Des de la CUP volen donar valor i importància a la gent gran. Segons Dani Dorca (número 3 de la llista): “la CUP crearà el Consell de la gent gran per tal d’escoltar, de poder tenir un espai de debat i propositiu on aquest col·lectiu pugui exposar necessitats i problemàtiques en que es troben”. La CUP recull la demanda que es va fer en el passat debat sobre gent gran.

La formació assembleària creu que ningú ha de quedar exclòs de cap activitat, ajuda, subvenció o informació per problemes d’accés a les noves tecnologies. Per aquest motiu proposa iniciar un projecte per formar personal de l’oficina d’atenció al ciutadà per tal d’ajudar i assessorar a aquelles persones que puguin tenir més dificultat a l’hora de realitzar tràmits telemàtics o simplement necessitin ajuda per configurar aparells tecnològics, i especialment tot el referent a aquells tràmits bancaris que son tan complicats de realitzar avui dia gràcies al continu tancament d’oficines bancàries. Aquest servei també vol donar suport alhora de presentar instàncies o qualsevol tràmit administratiu sigui al mateix Ajuntament o a qualsevol altre administració.

Marta Crosas (número 9 de la llista) ha afirmat que: “si la CUP governa vol incorporar la visió dels joves d’aquesta ciutat en totes les decisions polítiques, per això vol crear el Consell de joves”. La CUP creu que cal redefinir les tasques i funcions de les diferents persones tècniques de l’àrea d’educació i cultura per, com a mínim, tenir dues persones que treballin a jornada completa en polítiques de joventut des d’aquesta àrea.
Una altra iniciativa que vol afrontar la formació és la de l’oci nocturn. Una de les propostes és crear un calendari per tal de dinamitzar la sala Torin, organitzant un seguit de concerts mensuals, organitzats per aquelles entitats que ho vulguin, servirà ha de servir per: oferir alternatives d’oci nocturn, permetre a les associacions la possibilitat d’obtenir uns ingressos extres gestionant els esdeveniments, dinamitzar i donar ús a la Sala Torin i ampliar l'oferta cultural per als joves de la ciutat.