La CUP Olot proposa crear una Oficina per la No Discriminació

La CUP es proposa reforçar el Servei d’Informació i Atenció a la dona (SIAD), així com el Servei d’Atenció Integral (SAI) com a garants de l’abordatge de les violències masclistes. Amb d’aquesta voluntat, i amb la intenció de fer front a qualsevol tipus de discriminació o vulneració dels Drets Humans, vol impulsar la creació d’una Oficina municipal de No Discriminació, que reculli totes les denúncies per discriminacions de diferents tipus. Segons Raquel Vilar (número 6 de la llista): “Aquest serà un servei adreçat a tota la ciutadania, amb atenció especial a les discriminacions patides per raó d’origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual, identitat de gènere, o per raó d’edat, entre d’altres”.

La mateixa Raquel Vilar ha explicat que l’Oficina per la no Discriminació tindrà una doble vessant. En primer lloc, donar servei de manera gratuita i confidencial a aquelles persones que hagin patit una discriminació, mitjançant una atenció que pot ser integral o bé, després d’un primer assessorament, ser derivada a l’organisme competent, donant així un servei d’acompanyament a la víctima on rebi assessorament jurídic i atenció psicosocial amb un acompanyament a nivell emocional. Així, davant les queixes per actuacions discriminatòries que arribin, s’orientarà a les persones perquè puguin prendre la decisió més adient pel seu cas concret i vehicular les demandes ciutadanes cap a procediments administratius, judicials o de mediació amb l'objectiu de reparar el dany sofert.

D’altra banda, impulsar des de la pròpia oficina la creació d’un observatori local de la discriminació a fi i efecte de detectar els problemes estructurals que provoquen situacions de discriminació, quins son els col·lectius que més les pateixen i a partir d’aquí, poder realitzar polítiques específiques d’abordatge d’aquestes vulneracions dels Drets Humans.

La formació assembleària també vol impulsar un projecte de prevenció d’abusos sexuals a menors, amb tallers de prevenció per a l’alumnat de les escoles de primària del municipi, amb l’objectiu de visibilitzar l’existència de situacions d’abús sexual infantil, prevenir situacions “incòmodes”, donar eines per poder demanar ajuda, conscienciar sobre situacions abusives, reflexionar sobre situacions complexes en un ambient lúdic, i sobretot dotar a les nenes i els nens d’eines d’autoprotecció davant una possible situació present o futura de risc.

Finalment, Loreto Barrionuevo (núm. 14 de la llista) ha destacat la importància, a nivell educatiu, d’oferir programes d’educació sexual, que tinguin com a eix vehicular el consentiment i el respecte. Abordant temes tan importants, com la diversitat efectiva i de gènere, l’apoderament de la dona i totes aquelles diversitats que ens enriqueixen. Per això s’han compromès a implementar formacions que ajudin a les nenes i nens, joves i adolescents a relacionar-se de forma sana i respectuosa amb els altres i el seu entorn, sempre des del respecte i el consentiment.

Barrionuevo també ha declarat que “sabem que actualment les entitats no son un reflex real de la societat en la que vivim. Per això des de la CUP, vetllarem perquè totes aquestes en general siguin diverses i fidels a la realitat social que ens ocupa”. Per últim, la CUP ha assegurat que portarà a terme una revisió del nomenclàtor, ja que actualment hi ha a Olot més de 200 carrers amb noms d’home i tan sols una vintena de vies porten noms de dones (la majoria fan referència a verges o a santes). La formació cupaire s’ha compromès a posar noms de dona als nous carrers que es facin, per tal d’avançar cap a la paritat.