La CUP aconsegueix que l’any que ve Olot apliqui la tarifació social a les escoles bressol i l’impost als pisos buits

Les últimes setmanes, els cupaires han estat negociant amb l’equip de govern de Junts i ERC per incloure una bateria de propostes en benefici de la majoria social i el medi ambient a les ordenances fiscals 2024. L’acord al qual ha arribat la CUP i el govern municipal garanteix que s’apliquin mesures que feia anys que estaven encallades. A canvi, els cupaires s’abstindran a l’aprovació inicial de les ordenances.

Tarifació progressiva a les escoles bressol

Des que va entrar a l’Ajuntament per primera vegada, la CUP ha reclamat cada any que s’implementés un sistema de pagament d’impostos i taxes progressiu, pel qual paguin més els que més tenen. Aquest sistema, anomenat tarifació social o tarifació progressiva, havia topat fins ara amb la negativa del govern municipal.

L’acord aconseguit per la CUP estableix que el curs vinent les escoles bressol municipals es pagaran amb el nou sistema. A més, el govern es compromet a fer els preparatius necessaris per tal que el curs següent també es pugui aplicar a l’Escola de Música i a l’Escola d’Expressió municipals.

Canvis a l’IBI per beneficiar a la majoria social

Una altra de les reivindicacions històriques de la CUP ha estat l’aplicació d’un recàrrec a l’IBI dels habitatges que porten més de dos anys buits sense motiu. L’acord preveu aplicar un recàrrec del 50%, el primer any, i que es pugui incrementar fins al 150%.

Segons l’última dada oficial, la ciutat d’Olot té actualment 1.060 pisos buits sense motiu justificat, la majoria en mans d’entitats bancàries i grans tenidors. L’objectiu de la mesura és que aquests habitatges deixin d’estar tancats i es posin a lloguer.

L’altra proposta incorporada per la CUP és que les famílies monoparentals puguin pagar menys IBI, tal com actualment gaudeixen les famílies nombroses. L’equip de govern s’ha compromès a obrir una línia d’ajuts per tal que qui es trobi en aquesta situació se’n pugui beneficiar.

Una taxa pels camions que passin per l’Avinguda Sant Jordi

L’acord aconseguit per la CUP també compromet a l’Ajuntament a estudiar la creació d’una nova taxa de pas pels camions d’alt tonatge a l’Avinguda Sant Jordi. L’objectiu és disminuir-ne el trànsit i que la taxa contribueixi al finançament del manteniment i millora de tot el tram urbà afectat, així com a la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Major contribució dels bancs i les grans empreses

En la línia d’augmentar la recaptació entre aquells sectors econòmics que tenen més beneficis, la CUP també ha aconseguit augmentar la taxa als bancs pels caixers automàtics (incorporant, però, un tipus reduït per a la banca ètica). També s’ampliarà l’àmbit en què les grans empreses que facturen més d’un milió d’euros anuals pagaran el tram més alt d’IAE.

Mesures per a una millor gestió de l’aigua i els residus

Dos sectors econòmics que estan generant un impacte creixent sobre el consum d’aigua i la generació de residus són l’industrial i el turístic. Per aquest motiu, tal com estan fent cada vegada més municipis pel clima, s’augmentaran diverses taxes relacionades amb aquests consums.

La CUP ha aconseguit en aquest sentit que s’incrementi la taxa de clavegueram industrial almenys amb un 25%. D’altra banda, als habitatges d’ús turístic (HUT) se’ls incrementarà la taxa d’aigua un 25% i la d’escombraries un 35%.

Per tal de garantir un consum mínim vital a totes les famílies i per contribuir a l’estalvi general d’aigua, la CUP també ha reclamat el compromís de l’equip de govern de crear un grup de treball que estudiï possibles noves tarifes, més progressives i que fomentin uns usos més responsables de l’aigua.

En relació al dèficit de la taxa de recollida i tractament de residus

En relació a l’augment general de la taxa de residus, la CUP recorda que fa anys que advertia que s’estava generant una bola de dèficit per la mala gestió de l’Ajuntament. Pels cupaires, la manca de voluntat política dels últims anys ha impedit la implementació de mètodes més efectius de recollida selectiva i lamenten que tampoc s’hagi fet res per avançar cap al pagament per generació, per tal que assumeixin els increments del cost del servei aquells que més residus generen i que menys reciclin.

El temps ha donat la raó als avisos que la CUP havia fet, any rere any, en els debats sobre les ordenances fiscals. No haver fet els deures a temps implica que el consistori actuï tard i malament: sense eines per cobrar més a qui menys recicla i sense temps per fer una pujada progressiva de la taxa de residus.