La CUP vol crear el programa "Olot Amb Tu" per acompanyar les persones que estiguin soles

Amb el lema "No estàs sol/a, Olot està amb tu", la CUP pretén abordar un problema cada vegada més acusat en les societats modernes: la solitud no volguda i l'aïllament social. Segons les últimes estadístiques, un nombre alarmant de persones viuen o se senten soles, sense tenir una xarxa de suport adequada, siguin persones grans o joves. Aquesta situació pot tenir un impacte negatiu en la salut mental i en el deteriorament físic d'aquestes persones.

Toia Codina, núm. 6 de la llista cupaire, ha explicat que per la CUP, el programa "Olot Amb Tu" pretén tenir diverses línies d'actuació per abordar les necessitats de les persones en situació de solitud no volguda. A continuació es detallen algunes possibles línies d'actuació que podrien ser implementades:

Voluntariat: El programa podria comptar amb una col·laboració més estreta i coordinada entre l'Ajuntament i les entitats socials que ja treballen per combatre la solitud no volguda. La sensibilització, difusió i captació de nous voluntaris seria un dels eixos. Els voluntaris són part fonamental de la nostra societat i serien els encarregats de visitar regularment les llars dels participants, oferint-los companyia, escolta activa i suport emocional.

Dedicació de tècnics especialitzats: Per complementar el treball dels voluntaris, el programa podria disposar de tècnics especialitzats en l'àmbit psicològic i emocional. Aquests professionals, treballadors de l'administració local o els serveis socials, podrien brindar suport psicològic i assessorament als participants del programa.

Creació de grups de suport: A més de les visites individuals, es podrien organitzar grups de suport on les persones en situació de solitud puguin connectar entre elles, compartir experiències i establir vincles socials a través d'activitats que els motivin. Aquests grups podrien reunir-se periòdicament per participar en activitats comunitàries, xerrades temàtiques o sessions de teràpia de grup.

Activitats comunitàries i esdeveniments socials: El programa podria organitzar diverses activitats comunitàries, com ara sortides culturals, tallers creatius o esdeveniments recreatius, amb l'objectiu d'incentivar les interaccions entre els participants. Aquestes activitats promourien la participació i la integració social, fomentant el sentiment de pertinença i comunitat.

Coordinació amb altres entitats i serveis: És important establir una estreta col·laboració amb altres entitats locals, com centres de salut, serveis socials, associacions de veïns i organitzacions de la societat civil. Aquesta coordinació permetria identificar i referir les persones que podrien beneficiar-se del programa, així com compartir recursos i coneixements per optimitzar els resultats.

Teixit veïnal: El programa també té en compte el paper que ja tenen actualment veïns i botiguers pel que fa a estar atents a senyals que indiquen que una persona no ha sortit de casa durant un període de temps prolongat. Aquests indicadors podrien incloure la falta de compres habituals, absència de contacte social o altres comportaments anòmals. En cas de detectar aquestes situacions, es podria activar un protocol per localitzar la persona i assegurar-se que està en condicions adequades.

Soledat no desitjada a totes les edats: El sentiment de soledat afecta tots els perfils socials, i s'incrementa sobretot en moments de transició vital, i és per això que les persones grans i les joves són les més vulnerables. Davant d'això cal trencar estereotips i sumar esforços oferint serveis d'orientació, acompanyament i trobada. Promoure activitats com l'associacionisme, el voluntariat i el lleure educatiu són claus: cal un lleure per tothom i tots els períodes de l'any.

Convivència intergeneracional: promoure un l'intercanvi solidari i no lucratiu de convivència entre persones de diferents generacions, basat a proporcionar allotjament a joves estudiants en el domicili de persones grans que tinguin necessitat de companyia. Una experiència on les persones s'ajuden entre si i l'intercanvi no només és material, sinó també d'experiències, ajuda i sobretot companyia.

La CUP considera que és essencial que el programa "Olot Amb Tu" tingui una combinació adequada de voluntaris capacitats i tècnics especialitzats per poder atendre les diferents necessitats de les persones en situació de solitud. Aquesta combinació permetria oferir un suport integral que abasteixi tant les necessitats emocionals com les necessitats pràctiques dels participants.