La CUP Olot proposa la creació d’un centre d’empreses

La CUP proposa la creació d’un centre d’empreses que aglutini l’àrea de promoció econòmica de Dinàmig i ofereixi oficines, sales de reunions, àrees de coworking i espais polivalents per a autònoms i PIMES de la comarca. El centre també ha de servir per formar, assessorar i projectar aquelles persones que vulguin constituir les seves empreses segons els criteris de l’Economia Social i Solidària. L’objectiu és ajudar tant a les noves empreses com les existents que ho desitgin.

La formació assembleària vol un espai que no només serveixi de seu per diferents petites i mitjanes empreses, sinó que també faciliti la coneixença entre elles i que això porti a col·laboracions, sinergies i a projectes conjunts.

La CUP considera que ens trobem davant d’una crisi econòmica i social com moltes olotines no havien vist mai. Segons Guillem Picart (núm. 5 de la llista): “el sistema econòmic actual provoca diferències socials inacceptables. Estem enmig d’un model productiu distòpic on ja no es garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones mitjançant el treball. A això li hem d’afegir la lògica del creixement permanent que ens porta a l’explotació fins l’absurd de certes indústries, com s’ha vist clarament aquests dies amb Olot Meats que està posant al límit tant els aqüífers com la depuradora. Exemplificant un model econòmic que ni ens agrada ni podem defensar ni recolzar”.

La formació cupaire ha posat èmfasi en promoure els principis de l’Economia Social i Solidària (EES). Entre altres, són els de proximitat, comercialització justa, transparència, integració social, intercooperació, participació en xarxes, finances ètiques, criteris ecològics i sostenibilitat, gestió de residus, eficiència energètica, forquilla salarial, desenvolupament personal i professional, equitat de gènere, democràcia interna i programari lliure.

L’EES busca, mitjançant les activitats econòmiques, prioritzar els rendiments cívics i socials en comptes dels purament financers i monetaris; en resum prioritzen la felicitat i el benestar de la població per sobre del PIB. I ho fan orientades pels valors de l'equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat.

La CUP ha recordat que aquests principis i valors també els recull el FEM Garrotxa, “la feina es considera el principal revulsiu per poder tenir una vida digna i satisfactòria. Per aconseguir-ho, però cal disposar de feines de qualitat i que permetin assegurar les necessitats bàsiques de les persones.